Преобразувател за ръжда. Нанася се директно върху силно корозирали метални повърхности, като спира образуването на ръжда.

      
      TDS               SDS             PDF