Ползването на сайта colorsystems.bg и mypaint.bg е обвързано с приемането на настоящото споразумение за ползване на сайта.

Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този сайт.

Colorsystems.bg и mypaint.bg са домейни на Color Systems Ltd.

Съдържанието на сайта е собственост на Color Systems Ltd.

 1. Colorsystems.bg се стреми да получава и публикуват информация само от достоверни източници, чиито наименования цитира, но не носи отговорност за верността и пълнотата на данните. Когато източникът не е цитиран, това е публично достъпна информация, за която colorsystems.bg / Color Systems Ltd. не носи отговорност. Издателите на сайта не носят отговорност за технически грешки или пропуски, както и за всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или злонамерена външна намеса.
 2. Потребителят изрично се съгласява да използва colorsystems.bg изцяло на свой риск и се задължава да не търси съдебна отговорност от colorsystems.bg / Color Systems Ltd., респективно неговите собственици и служители, за вреди, настъпили в резултат на ползването на услугите на сайта.
 3. Авторските права върху всички материали на сайта colorsystems.bg са притежание на Color Systems Ltd., освен в случаите, когато изрично е посочен друг техен носител или информацията е публично достъпна. Не се разрешава електронно или друго копиране на информация от сайта включително копиране върху други сайтове, без изрично писмено съгласие на Color Systems Ltd.. Не се разрешава разпространението на материалите от този сайт в каквато и да било форма, за комерсиални или некомерсиални цели, без изрично писмено съгласие на Color Systems Ltd.. Ползването на всички материали за лични цели, включително отпечатване на страници, е разрешено.
 4. Сайтът съдържа връзки към други сайтове, където Color Systems Ltd. няма контрол и не носи отговорност за съдържанието на намиращата се там информация. Връзката към други сайтове не означава, че colorsystems.bg / Color Systems Ltd. одобрява предлаганите там продукти или услуги.
 5. Посещението и ползването на раздели от настоящия сайт не изисква регистрация от потребителите и не се събира и съхранява никаква информация. В разделите от сайта определени за покупка на услуги от потребителя се изисква да подаде и се събира определена информация. Тя е нужна в процеса на обработка на поръчката на потребителя. Color Systems Ltd. няма да използва тази информация по други начини като с това гарантира спазването на конфиденционалността й.
 6. Colorsystems.bg не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за неточност, пълнота и актуалност на информацията, представена на настоящия Интернет сайт. Възприемането на информацията представена на настоящия сайт може да зависи от множество фактори, в това число научни, делови, икономически и финансови, и в тази връзка посетителят на сайтовете трябва да осъзнава и приема риска свързан с неправилното разбиране и тълкуване на представената информация.
 7. Colorsystems.bg и хората поддържащи услугите на настоящия сайт се стремят за своевременна актуализация на представената информация на настоящия Интернет сайт, а също така и намаляване времето за отстраняване на грешки, които от време на време биха могли да възникват.
 8. Colorsystems.bg / Color Systems Ltd.не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за всякакви възможни повреди и ущърб, свързани с компютърното оборудване на потребителя ползващ настоящия сайт или друга негова собственост, причинени в следствие на достъпа до настоящия сайт и неговото ползване.
 9. Colorsystems.bg / Color Systems Ltd. си запазва правото по всяко време да извършва промени без предупреждение.
 10. Colorsystems.bg не поема отговорност за преки или косвени вреди, които са в резултат от ползването или невъзможността за ползване на сайта или свързаните и предоставяни услуги.
 11. С приемането на настоящите условия за ползване на сайта Вие декларирате, че осъзнавате възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта Ви, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на colorsystems.bg / Color Systems Ltd.