Висококачествена водоразредима боя, произведена по съвременна технология за вътрешна и външна употреба за боядисване на дърво, метал, PVC и др.

Основни характеристики

  • Боята няма мирис, не съдържа оловни и хромови съединения
  • Нанася се лесно, разстила се изключително добре и не се стича
  • Отличава се с голяма покривност и износоустойчивост. Не пожълтява с времето

Време на съхнене: 1 – 3 часа

Покривност: 12 – 14 кв.м./л.

      
       TDS                SDS               PDF