Zephyro

Като силен порив на вятър, носещ скъпоценен пясък. Zephyro е декоративна боя съдържаща кварцов пясък и подбрани керамични частици съчетани в престижна златиста или сребриста основа. Zephyro създава уникален пясъчен металически ефект.

„Времето разкрива всичко скрито и прикрива всичко ясно.”
Софокъл

      
       TDS                SDS               PDF

Описание

Go to Top