Zephyro Pearl

Като силен порив на вятър, носещ скъпоценен пясък. Zephyro е декоративна боя съдържаща кварцов пясък и подбрани керамични частици съчетани в престижна златиста или сребриста основа. Zephyro създава уникален пясъчен металически ефект.

„Времето разкрива всичко скрито и прикрива всичко ясно.”
Софокъл

       
        TDS                SDS                PDF

Описание

Go to Top