Бял основен грунд за дърво, за вътрешна и външна употреба.

  • Лесно попълва порите на дървото и осигурява добра адхезия
  • Не съдържа оловни съединения
  • Шлайфа се лесно

Време на съхнене: 8 – 12 часа

Покривност: 10 – 12 кв.м./л.

       
        TDS                SDS               PDF