Специален продукт за импрегниране и защита на повърхности от твърдо дърво.

    
     TDS                SDS             PDF