Разредител за алкидни бои и лакове.

    
       TDS                SDS