joht_eco_4През последните десет години „Цветето“ стана символ в цяла Европа, което служи на потребителите като опростен и достоверен пътеводител за екологични продукти. Всички продукти маркирани с „Цветето“ са проверени от независими инстанции за спазването на строги екологични и потребителски критерии и за тяхната годност.
Логото на Цветето помага на производителите, търговците и доставчиците на услуги да получат признание за добри стандарти, докато същевременно се допринася купувачите да направят подходящ избор. Нещо повече, има етикет, на който потребителите наистина могат да се доверят. Критериите са съгласувани на европейско ниво, след широки консултации с експерти и самият етикет се издава само след проверка на това, че продуктът отговаря на тези високи екологични стандарти.
Европейският екоетикет е бързо развиваща се марка. Много производители, желаещи да продават продуктите си в Европа, са осъзнали ползите, които носи европейският екоетикет. Продуктите, носещи логото на Цветето могат да се продават навсякъде в Европейския съюз и страните от Европейската икономическа зона. Европейският екоетикет е доброволна схема, създадена през 1992 г., за да окуражи предприятията да произвеждат продукти и услуги, щадящи в по-висока степен околната среда. Продуктите и услугите, които са одобрени за екоетикет, носят логото на Цветето, което позволява на потребителите (включително публичните и частните купувачи) да ги откриват лесно. Днес европейският екоетикет покрива широка гама от продукти и услуги и непрекъснато добавя нови групи. Докато логото е обикновено, критериите за околната среда зад него са строги и само най-добрите продукти, които щадят околната среда, получават правото да носят европейския екоетикет.

Една от основните политики за развитие на английския ни партньор Johnstone’s включва разработването на продукти, които в минимална степен да оказват неблагоприятно въздействие на околната среда и човека, като същевременно това не се отразява на качеството и цената на продуктите.

econfident Продуктите Johnstone’s сертифицирани със нак Ecolabel са напълно безбредни за околната среда и хората, което се отнася за целия им жизнен цикъл.
econimical Продуктите Johnstone’s оличени със знак за екологичност Ecolabel са на същата добра цена, както и традиционните продукти.
ecological Продуктите Johnstone’s оличени със знак за екологичност Ecolabel не отстъпват по качество на традиционните продукти.